Pravno obvestilo


Vse pravice pridržane.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe Ruski Svet d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo podjetja Ruski Svet d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem podjetja Ruski Svet d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh lahko hranjeni, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995), pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).