Pravno obvestilo

 

GDPR uredba v Ruskem Svetu

V našem podjetju skrbimo za varnost podatkov naših strank, kot tudi drugih udeležencev našega poslovanja. Poslužujemo se »need to know only« načina, kar pomeni, da od udeležencev v našem poslovanju pridobivamo le najnujnejše podatke, ki omogočajo kakovostno izvajanje naših storitev.

Podatke strank pridobivamo neposredno od vas:

-          S prijavo na tečaj – fizične osebe

-          S pridobivanjem viz za vstop v RF – fizične osebe in osebni podatki teh oseb (potni listi idr. Informacije)

-          Sodni prevodi lahko vključujejo osebne podatke nekaterih strank

-          Z vzpostavitvijo pogodbenega odnosa – pravne osebe

-          S sodelovanjem pri odjemu naših storitev – pravne osebe

-          Z vpisom na seznam za obveščanje – elektronski naslovi, brez drugih podatkov lahko vključujejo ime in priimek nekaterih oseb

-          Z naročanjem in povpraševanjem preko spletne strani (naročilnica) – večinoma pravne osebe

Podatke drugih udeležencev pridobivamo pri sodelovanju z njimi

-          Zunanji izvajalci – hranimo izključno podatke, ki nam omogočajo sodelovanje in kakovostno izvedbo storitev. Po večini so to informacije v zvezi z organizacijo in elektronski naslovi ter telefonske številke nekaterih odgovornih oseb.

-          Naši zaposleni – hranimo osebne podatke naših zaposlenih, ki so skrbno varovani in ločeni od centralne lokacije našega podjetja. Do njih sicer lahko dostopamo kadarkoli, se pa uničijo v zakonsko določenem roku, po preteku delovnega razmerja. Na željo obdelovanca tudi prej, vendar ne pred potekom delovnega razmerja in v zakonsko določenih okvirjih.

-          Drugi udeleženci, dobavitelji in interesenti – druge vrste sodelovanja, ki večinoma vključujejo podatke kot so telefonske številke, elektronske naslove posameznikov oz. odgovornih oseb organizacij ter podatke organizacij.

Obdelave podatkov

Obdelava za namene izvajanja tečajev ruščine:

  • Fizične osebe: Za kakovostno obdelavo potrebujemo telefonsko številko, davčno številko, naslov in pa elektronski naslov, v nekaterih primerih tudi rojstni datum tečajnika. Osebne podatke tečajnikov, bomo na željo tečajnikov odstranili iz arhiva in uničili. Slednje se bo izvajalo tudi samodejno, ob letnem preverjanju tečajnikove aktivnosti oz. aktualnosti tečajev ruščine.
  • Pravne osebe: V tem primeru lahko pridobivamo informacije, ki so povezane s samo organizacijo, odgovornimi osebami in zaposlenimi te organizacije. Osebnih podatkov v tem primeru ne potrebujemo, pridobimo pa lahko elektronske naslove zaposlenih preko katerih jih lahko obveščamo o poteku tečajev ruščine.

Obdelavo za namene izvedbe prevajalskih storitev – v tem primeru hranimo večinoma podatke podjetij, imena ter priimke nekaterih odgovornih oseb in njihovo elektronsko pošto. Drugih podatkov načeloma ne potrebujemo.

Prevodi kot tudi sodni prevodi lahko zahtevajo varovanje informacij z naslova poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov. Teh informacij ne obdelujemo. Zaradi varnosti pred izgubo podatkov (prevodov) strank, pa hranimo prevode do enega leta, nato gredo v uničenje.

Za obdelavo podatkov za namene poslovnih storitev kot so pridobivanje viz in nekatere storitve povezane z vstopom v Rusko Federacijo idr.,  hranimo nekatere osebne podatke, do poteka aktualnosti in ne več kot 1 leto po aktualnem dogodku.

Za obveščanje o naši ponudbi in pošiljanje novic obdelujemo le elektronske naslove, ki lahko vključujejo ime in priimek osebe oz. odgovorne osebe neke organizacije.

Podatke večinoma hranimo do 1 leta oz. do poteka aktualnosti poslovnega dogodka. Na željo dotične osebe jih bomo odstranili iz arhiva. V slednjem primeru vas vljudno prosimo, da nam pošljete zahtevo po uničenju vaših podatkov, po elektronski pošti na naslov info@ruskisvet.si ali po navadni pošti na naslov podjetja Ruski Svet d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

Od naših novic in obveščanja se lahko odjavite s klikom na gumb ODJAVA, ki ga boste našli na zadnjem prejetem elektronskem sporočilu z novicami ali pa upoštevate zgornji način za uničenje podatkov.

Za vse informacije smo, z veseljem, na voljo.

 

Vse pravice pridržane.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe Ruski Svet d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo podjetja Ruski Svet d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem podjetja Ruski Svet d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh lahko hranjeni, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995), pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).