Mednarodni dan materinščine

Ljubljana, 22.02.2016 | Ruski jezik in kultura
main-news-img

UNESCO je novembra 1999 razglasil 21. februar za Mednarodni dan materinščine. Ta dan je namenjen pospeševanju zavedanja pomembnosti jezikovne in kulturne raznolikosti ter spodbujanju večjezičnosti. Ob tej priložnosti bomo v Ruskem svetu nekaj pozornosti namenili ruskemu jeziku.

Ruščina je materni ali prvi pogovorni jezik skoraj 164 milijonov ljudem, okrog 110 milijonov ljudi pa uporablja ruščino kot drugi sporazumevalni jezik. Poleg Ruske federacije je ruščina uradni jezik v Belorusiji, Kirgizistanu in Kazahstanu, v večji meri pa ga govorijo v vseh državah, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Ruščina je tudi eden od šestih uradnih jezikov v Organizaciji združenih narodov.

 

Svetovni jeziki po št. govorcev

Foto: www.termcoord.eu; www.delo.si

 

Po podatkih raziskave W3Techs aprila 2013 je ruski jezik tudi eden najbolj razširjenih jezikov, ki se uporabljajo na internetu in zaseda 2. mesto za angleščino. Kitajski jezik, ki ima kot materni jezik največ govorcev na svetu, pa se je v svetu medmrežja znašel šele na 9. mestu.

 

Prav tako je ruski jezik eden od najbolj prevajanih jezikov v svetovnem merilu. Unescova baza bibliografskih prevodov Index Translationum navaja, da je ruščina 4. najpogosteje prevajani jezik, kot ciljni jezik prevoda pa zaseda 7. mesto.

 

Letošnji mednarodni dan materinščine je posvečen materinščini kot pomembnemu gradniku kakovostnega izobraževanja in večjezičnosti. Navsezadnje je znanje materinščine bistveno tudi za učenje tujih jezikov. Kdor dobro obvlada svojo materinščino, bo lažje obvladal tudi zakonitosti drugih jezikov.