TUJA PODJETJA NA RUSKEM TRGU

Ljubljana, 17.05.2016 | Prispevki
main-news-img

TUJA PODJETJA NA RUSKEM TRGU

 

Rusko tržišče poleg tega, da je eno izmed največjih na svetu, predstavlja tudi most med Evropo in Azijo ter odpira vrata v povsem nov svet.

Privlačnost Rusije za tuja podjetja se ne skriva le v njeni velikosti, pač pa tudi v razvijajočih se panogah, kjer je – za razliko od prenapolnjenega evropskega trga - še mogoče odkriti nove tržne niše in prodreti z drznimi podjetniškimi idejami.

Dve od panog, v katerih lahko tuji podjetniki najdejo svojo priložnost, sta na primer infrastruktura in transport, k razvoju katerih prispevajo tudi številna športna tekmovanja – med drugim bo v letu 2018 Rusija gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Zanimive izzive je mogoče najti tudi na področju sodobnih komunikacijskih tehnologij.

Možnost vstopa na ruski trg, ki je za tuje podjetnike trenutno najboljša in jo spodbuja tudi ruska politika, je odprtje lastnega podjetja v Ruski Federaciji.

Pri tem vam s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami lahko pomagamo tudi mi – bodisi z raziskavami trga bodisi z odprtjem samega podjetja. Takšna poslovna poteza seveda predstavlja zalogaj, na katerega se je potrebno temeljito pripraviti. O poslovnem bontonu, ki ga je pred navezovanjem stikov z ruskimi partnerji potrebno dobro poznati, smo na naši spletni strani že pisali (http://www.ruskisvet.si/objave/objava/ruske-poslovne-navade-in-bonton-216).

Seveda nas z Rusi vežejo tudi številne stične točke – ne pravijo nam zaman »bratje Slovani«! Tako je številne podobnosti mogoče najti tudi med slovenščino in ruščino (več o tem in o razlogih za učenje ruščine lahko preberete na povezavi: http://www.ruskisvet.si/objave/objava/zakaj-bi-se-slovenci-ucili-prav-ruscine-226). Z veseljem vam bomo pomagali tudi pri učenju ruščine, ki bo znatno olajšala vaš prvi korak v ruske poslovne širjave.