Ste zares pripravljeni na ruski trg?

 

Ruski trgi so trgi v razvoju in ponujajo nove poslovne priložnosti ter možnost velikih zaslužkov.

Vendar pa že poskus vstopa na ruski trg prinaša tveganje, saj pomeni investicijo, za katero pa ni nujno, da bo obrodila sadove. Tega se dobro zavedamo tudi v našem podjetju.

V praksi nemalokrat slišimo izjave: »Smo poskusili, pa ni šlo. Rusija je preprosto prevelik zalogaj za nas.«
Pa ste tudi zares pripravljeni na vstop na ruski trg?

Vstop na ruski trg namreč ne pomeni le masovnega elektronskega oglaševanja (po možnosti z dopisi v angleščini) in nekaj besed po telefonu in - voilá, posel je tu! Daleč od tega. Rusijo vse prevečkrat podcenjujemo.

Vstop na ruski trg je INVESTICIJA!  
Investicija v prihodnost vašega podjetja, našega gospodarstva in investicija v osvajanje novega trga!
Investicija, ki se lahko dobro obrestuje, če smo nanjo dobro pripravljeni!

Prvi korak k dobri pripravljenosti so kvalitetne informacije. Nekaj uporabnih boste našli že na naši spletni strani.
In kaj je potem drugi korak? Pa tretji in četrti ...?

Tu vam pomagamo mi. Kako?

Tako, da bomo skupaj z vami naredili prve korake in korakali z vami, vse dokler ne boste na novem trgu samostojni.

Pomagali vam bomo:

 • S svetovanjem
 • S pridobivanjem informacij
 • S prevajanjem dokumentacije in poučevanjem ruskega jezika
 • Z raziskavami trga
 • Pri administracijskih, pravnih in davčnih vprašanjih
 • Pri navezovanju stikov
 • Pri organizaciji sejemskih predstavitev
 • Pri zagotavljanju poslovnih prostorov
 • Pri zagotavljanju kadrov
 • Pri ustanavljanju morebitnega predstavništva ali podjetja v RF
 • Pri zagonu podjetja

Eden izmed pomembnejših korakov je tudi predtavitev izdelka ali storitev na sejmih Ruske Federacije. Mi vam bomo pri tem pomagali:

Poslovne storitve in organizacija sejma v Ruski Federaciji
Cena brez DDV

Vabilo za 1x vstop v Rusko Federacijo

Vabilo za 2x vstop v Rusko Federacijo

12 mesečno vabilo

40,00 EUR

55,00 EUR

200,00 EUR

Pristopnina k sejmu od 500,00 EUR
Najem sejemskega prostora (cena za kvadratni meter) od 270,00 EUR
Distribucija letakov na sejmu (cena na dan) od 29,00 EUR
Distribucija katalogov ali revij (cena na dan) od 45,00 EUR
Zastopanje, svetovanje 2.500,00 EUR
Pridobivanje interesentov (cena za en sestanek) 100,00 EUR
Letalske vozovnice po dejanski vrednosti vozovnice
Nastanitev v hotelu 3* v bližini sejma (cena za 1 osebo na dan) od 100,00 EUR
Stroški finančnih transkacij po dejansko nastalih
 • Cene sejemskih storitev so informativne narave in se lahko spremenijo. Pristopnino je potrebno plačati ob prijavi, ostale stroške pa najkasneje do 15. dneva po prijavi.
 • Cena najema prostora velja za neopremljen prostor, minimalen najem pa je vsasj 6 kvadratnih metrov.
 • Zasstopanje zajema predstavnikovo prisotnost na sejmu do 5 delovnih dni! Naročnik mora predstavniku zagotoviti tudi bivalne kapacitete z obrokom.
 • Cena za pridobivanje interesentov velja za en organiziran predstavitveno - prodajni sestanek. Predstavnik odgovarja za uspešnost tistega dela sestanka za katerega je imel podrobno definirane cilje in je njihovo dosegljivost tudi potrdil. Za nezmožnost zadovoljitve pogojev navedenih s strani interesentov oz. potencialnih kupcev, predstavnik ne odgovarja.
 • Letalske vozovnice izbiramo iz najugodnejših variant tudi z bližnjih letališč, vendar po dogovoru z naročnikom: VCE - Benetke, TRS - Trst, ZAG - Zagreb, GRZ - Graz, MBX - Maribor, LJU - Ljubljana, RJK - Rijeka (Krk). Naročnik si mora prevoz do teh letališč urediti sam. Vrednost vozovnic se le prefakturira. Transfer od letališča do hotela v Ruski Federaciji uredimo mi.
 • Po želji uredimo naročniku tudi prevoz od hotela do sejema. Plačilo te storitve je na mestu samem, neposredno vozniku oz. organizatorju.

 

Skupaj z vami bomo razvili tudi koncept vstopa na ruski trg z več fazami, ki omogočajo natančno sledenje investiciji in zmanjšanje tveganja pri vstopu na ruski trg. Koncept ne more biti za vsa podjetja popolnoma enak, vključuje pa lahko podobne korake za različna podjetja.

Informativna ponudba storitev B2B