Zahteva za ponudbo prevajalskih storitev


Če ste davčni zavezanec, uporabite SI


Oddano naročilo za ponudbo ni obvezujoče za naročnika. Naročnik bo v potrditev prejel ponudbo za prevod. Pridobljene podatke bo podjetje Ruski Svet skrbno varovalo in uporabljalo za lastno evidenco. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno po zakonu (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) in s skrbnostjo podjetja Ruski Svet d.o.o.