Prijavnica na tečaj ruskega jezika


Če ste davčni zavezanec, uporabite SI


Splošni pogoji in ugodnosti:
Tečaje ruščine prireja Zavod Ruski Svet, razen tečajev za prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Slednje prireja podjetje Ruski Svet d.o.o. Vsi tečaji potekajo na naslovu Dunajska 106 v Ljubljani, IV. nadstropje, stavba B. Trajanje posameznega tečaja je označeno s šolskimi urami. Šolska ura traja 45 min. Cena izvedbe izobraževanja vključuje testiranje ob koncu tečaja in izdajo certifikata. Nudimo 5% popust ob 100% predplačilu za skupinske tečaje in zakupih vsaj 30 ur individualnih tečajev. Pogoj ne velja za izredne oblike tečajev ter akcijske cene. Pogoj velja le za fizične osebe. Ob predložitvi potrdila nudimo upokojencem 10% popust na redno ceno. Ob predložitvi potrdila nudimo brezposelnim 15% popust na redno ceno ter možnost plačila v 3 obrokih, s tem da mora biti prvi obrok plačan ob prijavi, vsak nadaljnji pa po dogovorjeni plačilni shemi (mesečno). Pogoj ne velja v času sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje. Prosimo, da se o ugodnostih in vpisu pozanimate pri vaši svetovalki. Študentski tečaji so na voljo vsem študentom bolonjskih stopenj in študentom dodiplomskega študija po starih programih. Cena velja tudi za dijake srednjih šol. Akcijska cena velja samo ob predložitvi potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto. Z oddajo elektronske prijavnice se naročnik strinja s splošnimi pogoji Zavoda Ruski Svet. Oddana prijavnica pomeni prijavo na tečaj. Naročnik potrdi svojo udeležbo na tečaju s plačilom predračuna oz. ponudbe v roku 2 dni od prejetja in najkasneje 2 dni pred izvedbo tečaja. V primeru, da plačilo ne bo izvedeno pravočasno, bomo prijavnico zavrgli in je ne bomo upoštevali. Pridobljene podatke bo Zavod Ruski Svet skrbno varoval in uporabljal za lastno evidenco. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno po zakonu (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) in s skrbnostjo dobrega gospodarja. Skupinske tečaje je možno plačati v 3 obrokih, v razmerju 50-25-25 odstotkov celotnega zneska (le za fizične osebe). Prvi obrok mora poravnan ob prijavi in zagotavlja tečajnikovo udeležbo na tečaju, drugi v 30 dneh od prijave ter tretji do konca tečaja. Pogoj velja tudi ob zakupu paketa vsaj 30 ur pri individualnih tečajih in tečajih »dvojček« in »trojček«. Tečajnik bo prejel potrdilo oz. račun. V primeru plačila v 2 obrokih mora biti prvi poravnan ob prijavi, drugi pa v 30 dneh od prijave. Pogoj ne velja za akcijske cene. V primeru odloženega delnega plačila, plačila v več delih oz. na obroke se mora tečajnik predložiti osebni dokument, davčno številko in številko osebnega računa. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za akcijske cene. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do menjave termina oz. odpovedi tečaja vsaj 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru odpovedi vrnemo vse morebitne akontacije in predplačila ali pa jih (po dogovoru) upoštevamo za nadaljnje storitve. Pridržujemo si pravico do menjave predavatelja brez predhodnega obvestila v primeru predavateljeve nezmožnosti predavanja, ki je posledica bolezni, višje sile ali zakonsko upravičene odsotnosti. Obvezujemo se zagotoviti predavatelja z enakimi ali boljšimi kvalifikacijami. Za primer tečajnikove odsotnosti Zavod Ruski Svet ne odgovarja. V primeru tečajnikove odsotnosti nismo dolžni povrniti plačila tečaja. Odpoved tečaja ni možna po tem, ko je Zavod Ruski Svet pridobil plačilo in izstavil račun. V primeru tečajnikove odpovedi izbranega tečaja nismo dolžni (razen po predhodnem dogovoru) vrniti morebitnih akontacij in predplačil. S podpisom prijavnice se tečajnik strinja s splošnimi pogoji Zavoda Ruski Svet in dovoljuje, da podatke zavod hrani in obdeluje z namenom oblikovanja seznamov za študijske skupine, tečaje ter obveščanja. Pridobljene podatke bo zavod skrbno varoval in uporabljal samo za lastne namene. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01). Po 94. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), davek na dodano vrednost ni obračunan.