Mednarodni izpit ruščine - TORFL

 

TORFL – mednarodno priznani izpit ruskega jezika

Odprli smo mednarodni center testiranja ruskega jezika kot tujega – TORFL. Vodi ga certificirana preizkuševalka, profesorica ruskega jezika in direktorica podjetja Ruski Svet, ga. Olga Svetec.

Tudi mi smo uvrščeni na častni seznam izobraževalnih ustanov Ruske Federacije, ki lahko opravljajo preverjanje znanja ruskega jezika kot tujega na državni ravni.

 

Kaj je TORFL?

TORFL (test of Russian as a Foreign Language) ali TRKI je mednarodno priznan izpit iz ruskega jezika kot tujega.
Mednarodno spričevalo bo na podlagi zadostne ocene izdalo Ministrstvo za šolstvo Ruske Federacije, katerega uradno priznava tudi ALTE – Evropsko združenje ustanov za jezikovna testiranja.

Z mednarodnim spričevalom se lahko vpišete na diplomski ali podiplomski študij v RF (stopnja B1), izpolnjujete pogoj za pridobitev ruskega državljanstva ali pa poučujete ruski jezik tako doma kot v tujini (stopnja C1).

 

Še posebej pa je mednarodni certifikat TORFL pomemben pri dokazovanju vaše ruščine v mednarodni sferi, saj velja kot visoko priznanje.

S pridobljenim certifikatom si boste tako zagotovili še več kariernih možnosti in dejansko »odprli vrata na stežaj« v Rusko Federacijo.

Izpit TORFL se izvaja na šestih zahtevnostnih stopnjah od A1 do C2 in je sestavljen iz 5 delov:

  • Preverjanje slovnice, 50 – 90 min. (odvisno od stopnje testiranja)
  • Bralno razumevanje, 45 – 60 min.
  • Slušno razumevanje, 25 – 45 min.
  • Govorno razumevanje, 45 – 60 min.
  • Pisno sporazumevanje, 50 – 80 min.

Pri nas vam nudimo:

  • Individualne pripravljalne tečaje na TORFL
  • Skupinske pripravljalne tečaje na TORFL, 30 in 60 ur

… kjer se boste seznanili z vsebino in kriteriji posamezne zahtevnostne ravni ter vzorci testov. Pregledali boste tipe nalog s katerimi se boste lahko srečevali na testu in pa spoznali potek izpita.

  • Opravljanje izpita TORFL

Pri nas izjemoma izvajamo tudi individualne izpite TORFL.


Cenik:

Skupinsko opravljanje izpita TORFL
Izpit na začetni ali osnovni ravni (A1, A2) 130,00 EUR
Izpit na I. ali II. ravni (B1, B2) 145,00 EUR
Izpit na III. ali IV. ravni (C1, C2) 160,00 EUR

 

Individualno opravljanje izpita TORFL
Izpit na začetni ali osnovni ravni (A1, A2) 345,00 EUR
Izpit na I. ali II. ravni (B1, B2) 415,00 EUR
Izpit na III. ali IV. ravni (C1, C2) 485,00 EUR

 

Cene vključujejo 22% DDV. Cenik  je veljaven od 14.10.2013

Prijavite se z navadno prijavnico Ruski Svet s pripisom TORFL in stopnjo, ki jo želite opravljati.

Po prejemu prijavnice vas o natančnem dnevu individualnega izpita obvestimo v roku 15 dni. Po navadni ali elektronski pošti vam pošljemo tudi račun za individualni izpit, ki ga morate plačati najmanj 30 dni pred izpitom, potrdilo o plačilu pa nam pošljite po elektronski pošti ali na naš poštni naslov: Ulica Pohorskega bataljona 125, 1000 Ljubljana, Ruski Svet d.o.o. 

Cena preizkusnega testa TORFL znaša 50% vrednosti rednega testiranja.

Kandidat se mora prijaviti vsaj 30 dni pred razpisanim rokom. Na izpit iz ruščine se lahko prijavi vsak, ne glede na to, ali se je prej izobraževal po programu ruščina in ali je opravil pripravljalni tečaj.  

Skupinski izpit se izvede, ko/če so prijavljeni najmanj trije kandidati.